«Нести Слово Боже — ось наша мета, щоб кожний учитель був учнем Христа!»

5

Категорія: Решетінський Валерій

Останнім часом у полі наукової термінології з'явилося поняття «антропний принцип». Цей новий термін наукової парадигми виник не з теологічних концепцій або ж філософських наук, а з емпіричних результатів досліджень та даних природничих та точних наук: астрофізики, біології, хімії, геології, фізики…

І. Що таке істина? На перший погляд видається, що істина — це звична та зрозуміла для нас річ. Але й понині проблема пізнання й доказу істинності (істини) в сучасній епістемології та гносеології (наука про можливість пізнання об’єктивної реальності) є надзвичайно…

Ми продовжуємо розглядати гострі полемічні питання про співвідношення біблійного вчення про фізичний Усесвіт та сучасного наукового світогляду. Біблія - це єдина Книга, єдине джерело знань та відкриття, яка проливає світло на початок всього, коли ще не було і «початкового пороху…

Розглядаючи різні погляди на співвідношення Біблії та сучасного наукового світогляду, переконуємося, що найбільш об’єктивною є така світоглядна позиція, яка дає змогу побачити та зрозуміти, що Автор Біблії і Творець фізичного Всесвіту — це одна й та ж Особистість. Можна сміливо…

У 2018 році в нашому часописі розпочинається підрубрика «Біблія і наука», оскільки ця тема дуже важлива й необхідна для формування системного наукового та біблійного світогляду. З історії науки та історії християнства відомо, що в епоху Середньовіччя існували проблеми їх взаємного…

До початку