«Нести Слово Боже — ось наша мета, щоб кожний учитель був учнем Христа!»

2

Категорія: Хитра Зоя

Незважаючи на те, що з часів життя та діяльності видатного педагога, основополож­ника вітчизняної наукової педагогіки Костянтина Дмитровича Ушинського й дотепер відбулися кардинальні зміни в духовному, соціально-політичному й економічному житті суспільства, що відобразилися, зокрема, в трансформації цінностей та світоглядних орієнтирів у…

До початку