«Нести Слово Боже — ось наша мета, щоб кожний учитель був учнем Христа!»

XIІІ Всеукраїнська олімпіада «Юні знавці Біблії – 2021»

МІНІСТЕРСТВО ОСВІТИ І НАУКИ УКРАЇНИ

НАЦІОНАЛЬНИЙ УНІВЕРСИТЕТ «ОСТРОЗЬКА АКАДЕМІЯ»

НАУКОВО-ДОСЛІДНА ЛАБОРАТОРІЯ ХРИСТИЯНСЬКОЇ ЕТИКИ,

ПСИХОЛОГІЇ ТА ПЕДАГОГІКИ НаУ ОА

ПОЛОЖЕННЯ

про проведення XIІІ Всеукраїнської олімпіади

«Юні знавці Біблії – 2021»

в онлайн-форматі

у Національному університеті «Острозька академія»

10, 11 та 17, 18 квітня 2021 р.

Актуальність проведення Олімпіади. Майбутнє особистості, сім’ї, держави, людського суспільства і цивілізації в цілому значною мірою залежить від того, які цінності сьогодні закладаються в душі молодого покоління. Вирішальну і непроминущу роль у вихованні дітей та молоді відіграє біблійне розуміння особистості як духовно-фізичної істоти, яка складається з духу, душі і тіла. Лише розвиток усіх трьох складових людини: її духовного, душевного (психічного) та фізичного начал дозволяє сформувати гармонійну особистість. Нерозуміння, несприйняття чи свідоме нехтування такою сутністю людини як творіння Божого приводить до її неадекватного розуміння, виховання і невтішних наслідків,таких, як непокора і неповага до старших, хуліганство, злочинність, алкоголізм, розбещеність, наркоманія, ігроманія, комп’ютерна залежність і музикоманія, неповага до праці, відсутність патріотизму, що проявляються в характері і поведінці молодого покоління.

Останнім часом у суспільному й освітньому житті нашої держави набуває поширення агресивна поведінка однієї дитини (або групи дітей) стосовно іншої дитини, що нерідко супроводжується фізичним і психологічним впливом. Зрозуміло, що без прищеплення дітям і молоді високих стандартів моральної поведінки важко очікувати належної моральної поведінки в дорослому віці.

У процесі морально-етичного виховання дітей і молоді особливе значення має духовно-моральний аспект. У сучасному суспільстві він актуальніший, ніж будь-коли раніше. Тому традиційні виховні інституції: сім’я, школа, Церква і громада –мають координувати свої зусилля у сфері духовно-морального виховання зростаючого покоління.Для духовно-морального виховання молодого покоління потрібно все ширше використовувати такі виховні форми, методи і засоби виховного впливу, які вже перевірені національним і зарубіжним педагогічним досвідом і засвідчили свою ефективність. Йдеться про заходи, які використовують виховний потенціал Біблії і християнських цінностей.

Предмети духовно-морального спрямування на основі християнського віровчення, які викладаються в українській школі з початку незалежності Української держави,засвідчили свій неперевершений виховний потенціал. На жаль, Нова українська школа слабо продовжує кращі вітчизняні виховні традиції і практично майже не дає місця для курсів духовно-морального спрямування.

Змагальних заходів для школярів, які вивчають предмети духовно-морального спрямування, на Всеукраїнському рівні до 2008 року не проводилось. Через це важливою формою духовно-морального виховання дітей та молоді стала Всеукраїнська олімпіада «Юні знавці Біблії», яку проводимо на базі науково-дослідної лабораторії християнської етики, психології та педагогіки Національного університету «Острозька академія». З 2013 року в Олімпіаді беруть участь діти дошкільного віку, учні професійно-технічних училищ і студенти вищих навчальних закладів.

Місце проведення Олімпіади. Олімпіада «Юні знавці Біблії» зазвичай проходить у декілька етапів. Спочатку їїпроводять у школі, далі – в районі, області, а для переможців обласного рівня місцем проведення заключного етапу Олімпіади традиційно стає Національний університет «Острозька академія», правонаступник славнозвісної Острозької академії 16-17 століття, адже саме тут у 1581 році на благословенній острозькій землі побачила світ перша друкована Біблія старослов’янською мовою, зрозумілою для того часу.

Учасники Олімпіади. До участі в олімпіаді «Юні знавці Біблії» запрошуємо дітей дошкільного віку, учнів1-11 класів закладів загальної середньої освіти, учнів професійно-технічних училищ та студентів вищих навчальних закладів України, переможців відповідних шкільних та регіональних предметних олімпіад, які вивчають предмети духовно-морального спрямування: «Етика», «Основи християнської етики», «Християнська етика в українській культурі», «Етика: духовні засади», «Людина і світ», «Людина і суспільство», «Релігієзнавство», інші предмети духовно-морального спрямування, а також цікавляться питаннями духовності і моралі.

Завдання Олімпіади:

 • підвищувати інтерес дітей і молоді до систематичного читання Біблії та її використання у повсякденному житті;
 • спонукати дітей та молодь будувати свій світогляд, характер і поведінку на християнських моральних цінностях;
 • сприяти консолідації зусиль сім’ї, школи та Церкви у духовно-моральному вихованні молоді;
 • інформувати педагогічну громадськість, батьків про предмети духовно-морального спрямування.

Наукові підходи:

 • особистісно-орієнтований підхід розглядає людину як неповторне творіння Боже;
 • діяльнісний підхід передбачає активне залучення конкурсантів до різних видів діяльності: проектів духовно-морального змісту та соціального значення, підготовки малюнків та аплікацій, співу, декламування, написання творчих робіт, есе, моделювання життєвих ситуацій та їх вирішення на основі Біблії;
 • компетентнісний підхід, відповідно до якого учасники мають не лише читати Святе Письмо, бути обізнані зі змістом Біблії, але й продемонструвати її використання у повсякденному житті і спонукати до цього інших;
 • синергетичний підхід об’єднує зусилля педагогів, конкурсантів та Бога у процесі духовно-морального виховання.

Наукові принципи:

 • принцип теоцентризму розглядає Бога як Джерело моральних цінностей;
 • принцип біблійної основи має на меті використання Біблії як Слова Божого, спільного для всіх християн, основи загальнолюдських цінностей;
 • принцип міжконфесійності передбачає залучення до участі в Олімпіаді представників різних конфесій, об’єднаних спільністю християнських моральних цінностей;
 • принцип добровільності має на меті добровільну участь дітей та молоді в Олімпіаді і відповідне прийняття на себе певних зобов’язань;
 • принцип доступності передбачає зрозумілість завдань Олімпіади та їхню відповідність віковим особливостям учнів;
 • принцип зв’язку навчання з життям має на меті актуальність завдань Олімпіади, їх зв’язок із життєвими ситуаціями і підготовку дітей до використання біблійних знань на практиці.

Наукові методи:

 • метод ілюстрування – передбачає використання виражальних засобів: малюнків, аплікацій, віршів, пісень, а також досвіду учнів, проектів для демонстрації духовно-моральних істин;
 • метод розповіді використовується для повідомлення про результат реалізації соціально значимих проектів духовно-морального змісту, зміст малюнків та аплікацій;
 • метод пояснення (усного чи письмового) застосовується для обґрунтування ролі Біблії у власному житті, поведінки дітей у різних життєвих ситуаціях, значення релігії в особистому житті;
 • метод проектів – передбачає виконання учасниками Олімпіади тривалих соціально значущих завдань, які передбачають надання допомоги іншим людям;
 • ситуативний метод використовується для розв’язання актуальних життєвих ситуацій;
 • метод тестування має на меті перевірити знання учасниками Олімпіади змісту Біблії.

До складу журі входять богослови, релігієзнавці, психологи, педагоги, вихователі дошкільних навчальних закладів, вчителі ЗЗСО, викладачі ВНЗпредметів духовно-морального спрямування.

Нагородженнядітей дошкільного віку, учнів 1-11класів закладів загальної середньої освіти та професійно-технічних училищ і студентів ВНЗ:

Учасники Олімпіади, які за результатами виконання всіх запропонованих завдань, а саме:

 • усного тесту на знання Святого Письма (для дітей дошкільного віку та учнів 1 класу);
 • письмовоготесту на знання Святого Письма (для учнів 2-11 класів та студентів);
 • творчої роботи (для дітей дошкільного віку та учнів 1-4 класів);
 • дослідження Святого Письма (для учнів 5-11 класів та студентів),

набрали найбільшу кількість балів у кожній із вікових категорій, отримують дипломи переможців (І, ІІ та ІІІ місце).

Всі інші учасники Олімпіади отримують грамоти лауреатів у різних номінаціях.

Конкурсні випробування для учасників

XІІІ Всеукраїнської олімпіади «ЮНІ ЗНАВЦІ БІБЛІЇ-2021»

17 квітня 2021 р.

Для дітей дошкільного віку та учнів 1-4 класів закладів загальної середньої освіти:

І. Підготувати вдома творчу роботу (малюнок, аплікацію тощо), у якій зобразити історію зі сторінок Біблії, що яскраво демонструє Боже творіння.

Подаємо приклади таких історій зі Святого Письма: створення світу (Буття 1-3; Пс. 8; Пс. 23:1-2; Пс. 148); Вих. 23:10-11;історія Ноя (Буття 5:29, 6:9-9:17); Йоіл 2:22-27; Зах. 8:12; історія Йова (Йов 38-41); Матвія 6:26-30; Іс. 40-41тощо.

ІІ. Під час Олімпіади представити творчу роботу, усно описати зображену біблійну історію. Декількома реченнями розказати проБоже творіння упредставленій біблійній історії, та сказати,як ти піклуєшся про довкіллята чому важливо берегти та примножувати все те, що створив для нас Господь?

Час для виступу: до 5 хвилин.

ІІІ. Виконати під час Олімпіади пісню (вірш, розповідь, гра на музичному інструменті тощо ), що прославляє Бога, Творця довкілля.

17 квітня 2021 р.

Для учнів 5-6 класів закладів загальної середньої освіти:

І. Виконати вдома:

Дослідження Святого Письма на тему: «Едемський сад перша екосистема в історії»

Пропонуємо біблійні віршідля дослідження: створення світу (Буття 1-3; Пс. 8; Пс. 23:1-2; Пс. 148)тощо.

Для повноти аналізу додатково використовуйте й інші вірші з Біблії: Матвія 6:26-30; 1 Кор. 10:26, 31; Вих. 23:10-11;Левит 25:3-7; Йоіл 2:22-27; Зах. 8:12; Іс. 40-41; історія Ноя (Буття 5:29, 6:9-9:17)тощо.

Обсяг домашньої творчої роботи: 1-3 стор.

ІІ. Під час Олімпіади представити виконану роботу.

Час для виступу: 5-6 хвилин.

18 квітня 2021 р.

Для учнів 7-11 класів закладів загальної середньої освіти, професійно-технічних училищ та студентів ВНЗ:

І. Виконати вдома:

1. Дослідження Святого Письма на тему: «Людина може перетворити на рай всю Землю лише тоді, коли вона носитиме рай у собі самій»(Луки 17:21)

Для повноти аналізу використовуйте вірші з Біблії: Буття 1-3; Пс. 8; Пс. 23:1-2;Пс. 148; Матвія 6:26-30; 1 Кор. 10:26, 31; Вих. 23:10-11;Левит 25:3-7; Повторення11:11-15, 20:19, 22:6;Йоіл 2:22-27; Зах. 8:12; Йов 38-41; Євр. 6:7-8; Іс. 40-41; історія Ноя (Буття 5:29, 6:9-9:17)тощо.

Обсяг домашньої творчої роботи: 3-6 стор.

ІІ. Під час Олімпіади представити виконану роботу.

Час для виступу: 5-7-10 хвилин.

ДОДАТКОВА ІНФОРМАЦІЯ

І. Дорослим дозволяється консультувати дітей, але не виконувати за них роботу. Це конкурс дітей, а не дорослих. У роботі слід зазначити прізвище консультанта.

Подавати слід лише самостійно виконану роботу. Плагіат оргкомітет розглядати не буде.

ІІ. Творчу роботу (малюнок, аплікацію, тощо) надсилати в електронному вигляді: сканований варіант або електронну фотографію у форматі JPEG.

Підпис творчої роботи: прізвище, ім’я автора; клас; повна назва школи; область (Шевченко Петро, 2 клас, Дрогобицька гімназія, Львівська область) – щоб не псувати роботу, підпис можна зробити на зворотньому боці.

ІІІ. ДослідженняСвятого Письма, оформити в редакторі Microsoft Word; шрифт TimesNewRoman; розмір шрифту – 14; інтервал – 1,0.

ІV. Заявку на участь необхідно подати разом із роботою –в одному документі (для учнів 5-11 класів та студентів).

Для дітей дошкільного віку та учнів 1-4 класів – на окремому аркуші в редакторі Word.

Зразок подаємо.

V. Електронний варіант заявки і роботи (малюнок, дослідження) надсилатидо 01 квітня 2021 року на такі ел. скриньки:

Оргкомітет приймає заявку небільше як від одного учня із однієї паралелі навчального закладу.

VІ. Письмовий(усний) тест на знання Святого Письма виконують усі учасники під час Олімпіади.

Письмові тести складені таким чином, що переважна більшість запитань для кожного класу є тематичними та відповідають загальній темі класу згідно з програмою «Основи християнської етики»:

2-й клас. Живу й навчаюсь у родині.

3-й клас. Прагну робити добро.

4-й клас. Навчаємося мудрості.

5-й клас. Світ Біблії.

6-й клас. Притчі Ісуса Христа.

7-й клас. Ісус Христос – ідеал для наслідування.

8-й клас. Божі заповіді – моральний дороговказ для людини.

9-й клас. Морально-етичні цінності молоді.

10-й клас. Етика подружнього життя.

11-й клас. Основи християнського світогляду і моралі.

Усні тести для дітей дошкільного віку та учнів 1 класу проводимо за кольоровими зображеннями відомих біблійних історій: «Народження Ісуса Христа», «Ноїв ковчег» тощо.

Учаснику буде запропоноване одне з таких зображень, а він має розповісти, що зображено та яка основна думкащодо подій біблійної історії.

VІІ. Початок Олімпіади о 10 год. 10 квітня 2021 року.

VІІІ. Адреса для листування: науково-дослідна лабораторія християнської етики, психології та педагогіки Національного університету «Острозька академія», вул. Семінарська, 2, м. Острог, Рівненська область, 35 800

ІX. Оргкомітет:

e-mail: [email protected]

тел. 067 104 5737, Власова Світлана Борисівна

ЗРАЗОК ОФОРМЛЕННЯ:

РОБОТА УЧАСНИКА

XІІІ Всеукраїнської олімпіади«ЮНІ ЗНАВЦІ БІБЛІЇ» – 2021

УЧАСНИК

Захарук Іван, учень 6 класу Приморської загальноосвітньої школи І-ІІІ ступенів Кілійської районної ради Одеської області

067 376 2552

[email protected]

КЕРІВНИК(консультант)

Ткачук Галина Петрівна, вчитель географії та основ християнської етики Приморської загальноосвітньої школи І-ІІІ ступенів Кілійської районної ради Одеської області

095 022 6116

[email protected]

ЗАГАЛЬНА тема 2021року:

«Земля – наш великий і прекрасний дім, подарований Богом.

Піклуймося про довкілля разом»

(Екологія як ціннісне ставлення до себе, людини, сім’ї, природи тощо)

«Земля і все, що наповняє її, Усесвіт і всі ті, які живуть у ньому, — вони Господні» Псалом 23:1

6 клас

Дослідження Святого Письма на тему:

«Едемський сад перша екосистема в історії»(Буття 1-3; Пс. 8; Пс. 23:1)

(текст роботи)

Дата

Координатор XIІІ Всеукраїнської олімпіади «Юні знавці Біблії – 2021», доктор педагогічних наук, професор Національного університету «Острозька академія» В. М. Жуковський

Залишити коментар

Зайти з допомогою:Ваша e-mail адреса не оприлюднюватиметься. Обов’язкові поля позначені *

2 × three =

До початку