«Нести Слово Боже — ось наша мета, щоб кожний учитель був учнем Христа!»

Конференція “Нова українська школа: досвід, проблеми, перспективи” (II сесія, 19 листопада 2020 року)

Міністерство освіти і науки України

Національний університет Острозька академія

Науково-дослідницька лабораторія християнської етики, психології і педагогіки

Кафедра  педагогіки і психології

Науковий центр “Саногенна педагогіка та психологія”

Шановні друзі та колеги!

Запрошуємо Вас взяти участь у роботі  наукової конференції з міжнародною участю

«Нова українська школа: досвід, проблеми, перспективи»

Дата конференції: 12  листопада, 19 листопада 2020 року.

Час роботи конференції: 14.00 – 17.00

Формат конференції: онлайн

Тривалість виступу: 15 хв.

Для виступу  бажана презентація

До Інтернет платформи можна приєднатися за посиланням:

https://meet.google.com/xto-fkmx-erv

Мета конференції: проаналізувати  дворічний досвід роботи НУШ, окреслити проблеми та означити перспективи».

Запланована тематика:

 • Формування базових компетентностей в НУШ
 • Порівняльний аналіз досягнень НУШ та традиційної початкової школи за відповідний період
 • Міжнародний досвід  в НУШ
 • Виховна  робота в НУШ
 • Позакласна робота в НУШ
 • Духовно-моральне виховання в НУШ

Учасники конференції. На конференцію запрошуються учасники без виступу й учасники з виголошенням наукової доповіді.

До участі в конференції запрошуються науковці, науково-педагогічні та педагогічні працівники, докторанти, аспіранти, студенти. представники ЗВО, гімназій, ліцеїв, коледжів, загальноосвітніх закладів України та зарубіжжя.

Прохання до учасників конференції, які виголошують наукові доповіді: до 9 листопада 2020 року надіслати:

1) заявку на участь у конференції (зразок додається);

 2) текст доповіді (тези до 4 стор., або стаття до 12 стор., оформлені згідно з сучасними вимогами).

За результатами конференції буде прийнято й оприлюднено підсумковий документ. Прохання подати пропозиції.

Оргкомітет конференції

Наукова конференція з міжнародною участю

«Нова українська школа: досвід, проблеми, перспективи»

м. Острог, 12  листопада 2020 року

ЗАЯВКА УЧАСНИКА КОНФЕРЕНЦІЇ

Прізвище, ім’я _________________________________

Тема доповіді: _________________________________

Науковий ступінь:_____________________________

Вчене звання:__________________________________

Місце роботи (навчання):_____________________

Посада:_________________________________________

Номер моб. тел.: ______________________________

E-mail: __________________________________________

Заповнені заявки прийматимуться в електронній формі за адресами: [email protected]

Оргкомітет конференції

 • Жуковський Василь Миколайович, доктор педагогічних наук, професор, керівник науково-дослідницької лабораторії християнської етики, психології та педагогіки Національного університету «Острозька академія»; Голова громадської організації«Всеукраїнська асоціація педагогів і психологів із духовно-морального виховання»;
 • Гандзілевська Галина Борисівна, доктор психологічних наук, професор кафедри психології та педагогіки Національного університету «Острозька академія»;
 • Химич Нінель Євгеніївна, кандидат педагогічних наук,доцент кафедри психології і педагогіки дошкільної освіти, завідувач лабораторії духовного розвитку особистості ДВНЗ «Університет Григорія Сковороди в Переяславі»; член громадської організації «Всеукраїнська асоціація педагогів і психологів із духовно-морального виховання»;
 • Власова Світлана Борисівна, старший співробітник науково-дослідницької лабораторії християнської етики, психології та педагогіки Національного університету «Острозька академія»;
 • Потапчук Аліна Вікторівна, студентка другого курсу спеціальності «Початкова освіта з поглибленим вивченням англійської мови».

ВИСТУПИ

ВСТУПНЕ СЛОВО:

ректор Національного університету «Острозька академія», доктор психологічних наук, професор Пасічник Ігор Демидович

ДИСКУСІЙНА ПЛАТФОРМА І. ОЧІКУВАННЯ СУСПІЛЬСТВА ВІД НОВОЇ УКРАЇНСЬКОЇ ШКОЛИ

ДУХОВНО-МОРАЛЬНІ ВИМІРИ СУЧАСНОЇ ОСВІТИ І НАУКИ В КОНТЕКСТІ ВИКЛИКІВ ЕПОХИ ІНФОРМАЦІЙНОГО СУСПІЛЬСТВА

Сагач Галина, докт.пед.наук, д-р теології, д-р філософії (Словацька Республіка), проф., проф. КЗВО «Одеська академія неперервної освіти» Одеської обласної ради, проректор Всеукраїнського народного університету українознавства імені Григорія Сковороди, акад. чотирьох Міжнародних академій, академік-секретар відділення з християнської педагогіки, просвітництва та українського красномовства Міжнародної академії богословських наук, лауреатка Міжнародної премії імені Григорія Сковороди

ПОЧАТКОВА ШКОЛА – ОСНОВА ЖИТТЄТВОРЧОСТІ ОСОБИСТОСТІ: ПОРІВНЯЛЬНИЙ АСПЕКТ

Хайруліна Василина, доктор філософії в галузі педагогіки, член – кореспондент НАПН України, член – кореспондент МАБН

ДИСКУСІЙНА ПЛАТФОРМА ІІ. ВИТОКИ НОВОЇ УКРАЇНСЬКОЇ ШКОЛИ

ВИКОРИСТАННЯ КРАЩИХ ПРАКТИК ФІНСЬКОГО ДОСВІДУ ОЦІНЮВАННЯВЧИТЕЛЯМИ ПІЛОТНИХ КЛАСІВ НОВОЇ УКРАЇНСЬКОЇ ШКОЛИ

Ірена Андрощук, доктор педагогічних наук, професор, начальник сектору професійного розвитку педагогічних працівників Державної установи «Український інститутрозвитку освіти»

ДИСКУСІЙНА ПЛАТФОРМА ІІІ. ОСОБИСТІСТЬ УЧИТЕЛЯ НОВОЇ УКРАЇНСЬКОЇ ШКОЛИ

ФОРМУВАННЯ НАСКРІЗНИХ КОМПЕТЕНТНОСТЕЙ ОСОБИСТОСТІ ПЕДАГОГА ТА УЧНЯ НУШ: ВІТЧИЗНЯНИЙ ТА ЗАРУБІЖНИЙ ДОСВІД

Жизномірська Оксана, кандидат психологічних наук, доцент кафедри педагогіки і психології та інклюзивної освіти Тернопільського обласного комунального інституту післядипломної педагогічної освіти

ЛІНГВОДИДАКТИЧНІ ОСНОВИ ФАХОВОЇ ПІДГОТОВКИ МАЙБУТНІХ УЧИТЕЛІВ НУШ

Столяр Зоя, кандидат педагогічних наук, старший викладач кафедри української мови і літературиНаУОА

ПРОФЕСІЙНІ КОМПЕТЕНЦІЇ ВЧИТЕЛІВ 1-3 КЛАСІВ У ПОЛЬЩІ

Плиска Юрій, доктор педагогічних наук, професор Національного університету «Острозька академія»

IwonaBłaszczak, doktornaukhumanistycznych, adiunktKatedryPedagogiki SGGW w Warszawie (WarsawUniversityofLifeScience, Poland)

СУЧАСНИЙ ПЕДАГОГ В КОНТЕКСТІ НОВОЇ УКРАЇНСЬКОЇ ШКОЛИ

Химич Нінель, кандидат педагогічних наук, доцент університету ім. Г. Сковороди у Переяславі

ДИСКУСІЙНА ПЛАТФОРМА ІV. КОМПЕТЕНТНОСТІ УЧНЯ НОВОЇ УКРАЇНСЬКОЇ ШКОЛИ

З ДОСВІДУ ФОРМУВАННЯ НАСКРІЗНИХ КОМПЕТЕНТНОСТЕЙ ОСОБИСТОСТІ УЧНІВ НОВОЇ УКРАЇНСЬКОЇ ШКОЛИ

ЛазорчикІрина, вчитель початкових класів, старший вчитель Дружбівської загальноосвітньої багатопрофільної школи І-ІІІ ступенів Теребовлянського району Тернопільської області

АКТУАЛЬНІПРОБЛЕМИ НАВЧАННЯ МАТЕМАТИКИ В УМОВАХ НОВОЇ УКРАЇНСЬКОЇ ШКОЛИ

Пасічник Ядвіга, професор Національного університету «Острозька академія»

запровадження компетентнісного підходу під час навчання математики в Новій українській школі

МіськоваНаталія, кандидат педагогічних наук, доцент кафедри початкової та дошкільної освітиМіжнародного економіко-гуманітарного університету імені академіка Степана Дем’янчука, м. Рівне

ТЕХНОЛОГІЇ ФОРМУВАННЯ МИСТЕЦЬКОЇ КОМПЕТЕНТНОСТІ МОЛОДШИХ ШКОЛЯРІВ У СЕРЕДОВИЩІ НОВОЇ УКРАЇНСЬКОЇ ШКОЛИ

Красовська Ольга, доктор педагогічних наук, професор кафедри початкової та дошкільної освіти ПВНЗ «Міжнародний економіко-гуманітарний університет імені академіка СтепанаДем’янчука»

ВИХОВАННЯ ТВОРЧОЇ ОСОБИСТОСТІ, ЯКА ВМІЄ САМОСТІЙНО ВЧИТИСЯ

Лиcяк Людмила, учителька початкових класівГлибокобалківського НВК Решетилівського району Полтавської області

ДИСКУСІЙНА ПЛАТФОРМА V. ЦІННОСТІ НОВОЇ УКРАЇНСЬКОЇ ШКОЛИ

ЦІННІСНО-СВІТОГЛЯДНІ ОРІЄНТАЦІЇ НОВОЇ УКРАЇНСЬКОЇ ШКОЛИ

Рогова Олена, кандидат філософських наук, професор кафедри філософії КЗВЛ

ЦІННІСНІ ОРІЄНТАЦІЇ ШКОЛЯРІВ; ВЗАЄМОДІЯ ОСВІТНЬОГО ЗАКЛАДУ ТА БАТЬКІВСЬКОЇ ГРОМАДСЬКОСТІ (З ДОСВІДУ РОБОТИ ЗАКЛАДІВ ОСВІТИ ХМЕЛЬНИЦЬКОЇ ОБЛАСТІ)

Поліщук Анна, методист НМЦ виховної роботи та позашкільної освіти Хмельницького обласного інституту післядипломної педагогічної освіти

ЦІННОСТІ В ШКОЛАХ ШВЕЙЦАРІЇ

ElijahMorgan, doctorofeconomics, doctoroftheology, Switzerland

ФОРМУВАННЯ ВНУТРІШНЬОГО СВІТУ ДИТИНИ ТА ЇЇ ЦІННІСНИХ ОРІЄНТАЦІЙ ЗАСОБОМ ЕКОЛОГІЧНОЇ КАЗКИ

Завойська Тетяна, педагогиня, громадська активістка

ХРИСТИЯНСЬКІЗАСАДИ ОСВІТНЬОГО ПРОЦЕСУ ПОЧАТКОВИХШКІЛ ІВАНО-ФРАНКІВЩИНИ

СміхСвітлана, старшийвикладач кафедри педагогіки та психології, методистлабораторії національного виховання Івано-Франківського обласного інституту післядипломноїпедагогічної освіти

ВЧИТЕЛЬСЬКО-БАТЬКІВСЬКА ВЗАЄМОДІЯ ЩОДО ФОРМУВАННЯ ДУХОВНО-МОРАЛЬНИХ ЦІННОСТЕЙ У ПОЗАКЛАСНІЙ ТА ПОЗАШКІЛЬНІЙ ДІЯЛЬНОСТІ УЧНІВ ПОЧАТКОВОЇ ШКОЛИ

Віролайнен Оксана, заступник директора КЗО СЗШ№ 58 ДМР

ДУХОВНО-МОРАЛЬНЕ ВИХОВАННЯ В НУШ НА ОСНОВІ ВИКОРИСТАННЯ НАВЧАЛЬНО–МЕТОДИЧНОГО КОМПЛЕКСУ «Я ПІЗНАЮ СВІТ ІЗ СУПЕРКНИГОЮ»

Сайберт Наталія, учитель основ християнської етики Крайниківської ЗОШ І-ІІІ ст. Хустського району Закарпатської області

THE IMPORTANCE OF BIBLE VALUES IN THE ELEMENTARY SCHOOL

Bruce A. Little,PhD, ProfessorEmeritusofPhilosophy, USA

ДИСКУСІЙНА ПЛАТФОРМА VІ. ПСИХОЛОГІЧНІ АСПЕКТИ НОВОЇ УКРАЇНСЬКОЇ ШКОЛИ

РОЗВИТОК ПРОДУКТИВНОГО МИСЛЕННЯ МОЛОДШИХ ШКОЛЯРІВ В УМОВАХ НУШ

Савелюк Наталія, доктор психологічних наук, професор кафедри психології Тернопільського національного педагогічного університету імені Володимира Гнатюка

ФОРМУВАННЯ ЕҐАЛІТАРНОЇ КУЛЬТУРИ МОЛОДШОГО ШКОЛЯРА: ВИКЛИКИ ЧАСУ

Кікінежді Оксана, доктор психологічних наук,професор, завідувачка кафедри психології, директорка Науково-дослідного центру з проблем ґендерної освіти та виховання учнівської і студентської молоді НАПН України – ТНПУ ім. В. Гнатюка

ПРОБЛЕМА ІНФОРМАЦІЙНО-ПСИХОЛОГІЧНОЇ БЕЗПЕКИ ПЕДАГОГІВ НУШ В УМОВАХ ОНЛАЙН-ПРОСТОРУ

Гандзілевська Галина, доктор психологічних наук, професор кафедри психологія та педагогіка, директор НЦ «Саногенна педагогіка та психологія»НаУ ОА

ПРАКТИЧНІ РЕКОМЕНДАЦІЇ ВЧИТЕЛЯМ НУШ ПО ФОРМУВАННЮ ПСИХОЛОГІЧНОЇ СТІЙКОСТІ ДІТЕЙ ДО КІБЕРБУЛІНГУ

Ратінська Олена, аспірантка кафедри психології та педагогіки Національного університету «Острозька академія»

ПСИХОЛОГІЧНІ ОСОБЛИВОСТІ ФОРМУВАННЯ САМОРЕГУЛЯЦІЇ ШКОЛЯРІВ В УМОВАХ НОВОЇ УКРАЇНСЬКОЇ ШКОЛИ

Тимощук Єлизавета, аспірантка кафедри психології і педагогіки Національного університету “Острозька академія”

ОСОБЛИВОСТІ ПОЗИТИВНОЇ ДИСЦИПЛІНИ У ФОРМУВАННІ ОСОБИСТОСТІ ЗДОБУВАЧА ОСВІТИ НОВОЇ УКРАЇНСЬКОЇ ШКОЛИ

Кондратюк Вікторія, магістр психології, аспірантка кафедри психології та педагогіки Національного університету «Острозька академія»

ФОРМУВАННЯ ГРОМАДЯНСЬКОЇ КОМПЕТЕНТНОСТІ МОЛОДШИХ ШКОЛЯРІВ ЗАСОБАМИ ТЕХНОЛОГІЇ РОЗВИТКУ КРИТИЧНОГО МИСЛЕННЯ В УМОВАХ НОВОЇ УКРАЇНСЬКОЇ ШКОЛИ

Хом’як Ольга, кандидат педагогічних наук, доцент кафедри початкової та дошкільної освіти

РОЛЬ ТА МІСЦЕ ЕЛЕМЕНТАРНОГО МУЗИКУВАННЯ У РОЗВИТКУ ЕМОЦІЙНОГО ІНТЕЛЕКТУ МАЙБУТНІХ ПЕДАГОГІВ НУШ

Черноус Тетяна, аспірантка Національного університету Острозька академія

ДИСКУСІЙНА ПЛАТФОРМА VІІ. РЕЗУЛЬТАТИ ДІЯЛЬНОСТІ НОВОЇ УКРАЇНСЬКОЇ ШКОЛИ

КОМПЛЕКСНИЙ АНАЛІЗ СИСТЕМИ НОВОЇ УКРАЇНСЬКОЇ ШКОЛИ

Шульга Віталій, Голова громадської організації «Всеукраїнська асоціація педагогів-християн»

ПОРІВНЯЛЬНИЙ АНАЛІЗ ДОСЯГНЕНЬ НУШ ТА ТРАДИЦІЙНОЇ ПОЧАТКОВОЇ ШКОЛИ ЗА 2018-2020 РОКИ

Когут Валентина, вчителька початкових класів та ОХЕ навчально-виховного комплексу “Середня спеціалізована загальноосвітня школа І-ІІІ ступенів – колегіум” Віньковецької районної ради Хмельницької області

ПОРІВНЯЛЬНИЙ АНАЛІЗ ДОСЯГНЕНЬ НУШ ТА ТРАДИЦІЙНОЇ ПОЧАТКОВОЇ ШКОЛИ (НА ПРИКЛАДІ ВИВЧЕННЯ ІНТЕГРОВАНОГО КУРСУ «МИСТЕЦТВО»)

Вончук Людмила, учитель курсу «Мистецтво», курсу «Основи християнської етики»закладу загальної середньої освіти № 5 імені Валерія ДоценкаМирноградської міської ради Донецької області

СОЦІОЛОГІЧНЕ ДОСЛІДЖЕННЯ ЕФЕКТИВНОСТІ ОСВІТНЬО-ВИХОВНОЇ ДІЯЛЬНОСТІ НОВОЇ УКРАЇНСЬКОЇ ШКОЛИ

Жуковський Василь, доктор педагогічних наук, професор Національного університету «Острозька академія»

НУШ: ВИХОВАННЯ УЧНІВ В УМОВАХ ВИКЛИКІВ СУЧАСНОСТІ

Бобик Софія,КЗ ЛОР Бродівського фахового коледжу імені Маркіяна Шашкевича

В ДИСКУСІЇ БЕРУТЬ УЧАСТЬ:

Пономаренко ОленаМихайлівна, методист Навчально-методичного центру виховної роботи та позашкільної освіти ІППО ЧО (напрямок духовно-моральне спрямування);

Каламаж Вікторія, кандидат психологічних наук, викладач Національного університету «Острозька академія»

Залишити коментар

Зайти з допомогою:Ваша e-mail адреса не оприлюднюватиметься. Обов’язкові поля позначені *

seven + 1 =

До початку